| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     ขาทนียะอ่านว่าขาทะนียะแปลว่าของควรเคี้ยวของขบเคี้ยวใช้ว่าขัชชะก็ได้คืออาหารหรือของกินประเภทที่ใช้เคี้ยวกินได้แก่ผลไม้ใบไม้รากไม้หรือเหง้าประเภทมีหัวเช่นเผือกมันอาหารที่ทำด้วยแป้งข้าวที่ทอดหรืออบให้สุกเช่นขนมชนิดต่างๆรวมถึงของกินเล่นและขนมหวานประเภทลูกอมต่างชนิดเป็นต้นนิยมใช้คู่กับคำว่าโภชนียะซึ่งแปลว่าของควรบริโภคของกินอันได้แก่อาหารที่สำเร็จจากธัญชาติชนิดต่างๆเป็นต้นว่าข้าวสุกข้าวหลามเช่นใช้ว่าขาทนียโภชนียาหารพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ขาทนียะขาทนียะขาทนียะคัมภีร์ขันธกะของกิน

     ขีณาสพหรือกษีณาศรพกะสีนาสบแปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วผู้สิ้นอาสวะแล้วหมายถึงพระอรหันต์ผู้หมดอาสวะแล้วเพราะกำจัดอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตที่ชุบย้อมจิตให้ชุ่มอยู่เสมอได้แล้วอย่างสิ้นเชิงไม่กลับมาเกิดทำอันตรายจิตได้อีกต่อไปเรียกเต็มว่าพระขีณาสพหรือพระอรหันตขีณาสพขีณาสพเป็นผู้ละอาสวกิเลสได้แล้วทั้ง๓อย่างคือ๑กามความติดใจรักใคร่ในกามคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้น๒ภพคือความติดอยู่ในภพในความเป็นนั่นเป็นนี่๓อวิชชาความไม่รู้จริงความลุ่มหลงมืดมัวด้วยโมหะพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ขาทนียะขีณาสพ

     ขนโลมาหนึ่งในอวัยวะ๕อย่างที่ใช้ในตจปัญจกกรรมฐาน

     ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้านถวายเครื่องเถราภิเษก เริ่มจากอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาดทีละองค์ถ้าหากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลา จากนั้นอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พานโดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราวพร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอมกลีบดอกไม้และพวงมาลัยให้สวยงาม ต่อมาก็เตรียมเครื่องหอมโดยการโรยดอกไม้หอมพวงมาลัยน้ำหอมน้ำอบหรือน้ำปรุงใส่ในขันน้ำสะอาดไว้สำหรับสรงน้ำพระ หลังจากนั้นก็หันมาทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระประจำบ้านเช่นหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระให้สะอาดสะอ้าน ขั้นตอนสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ทุกคนในบ้านต้องมาตั้งจิตอธิฐานและร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมๆกันโดยการนำขันน้ำที่ใส่เครื่องหอมเตรียมไว้มาสรงที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์พร้อมกับกล่าวขอขมาค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก สรงน้ำพระ สรงน้ำพระ สรงน้ำพระ ขอขมา

     ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับอิฏฐารมณ์คือเมื่อมีหรือได้รับมาก็ไม่พึงยินดีติดใจหลงใหลจนเผลอสติลืมตัวลืมข้อเท็จจริงไปเมื่ออิฏฐารมณ์แปรเปลี่ยนไปจะได้ไม่ทุกข์ไม่เสียใจมากค่ะ พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘อิฏฐารมณ์ อิฏฐารมณ์

     ขอนําคําสอนของหลวงปู่ติชนัทฮันห์พระมหาเถระนิกายเซนชาวเวียดนามซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมาเล่าให้ฟังค่ะท่านจะใช้คำพูดว่า"ล้างจานเพื่อล้างจาน"คือขณะที่ทำส่ิงใดก็ให้มีชีวิตอยู่กับส่ิงน้ันค่ะถ้ากําลังล้างจานก็ให้มีสติอยู่กับการล้างจานมือซ้ายจับจานก็รู้มือขวากําลังจับฟองน้ำถูไปบนจานก็รู้ถูวนซ้ายหรือวนขวาก็รู้มีสิ่งสกปรกตกค้างตรงไหนก็รู้ดูไปถูไปเรื่อยๆจนสะอาดทีละใบๆมีสติอยู่กับการล้างจานณเวลาน้ันตลอดไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นล้างจนเกลี้ยงทุกใบแล้วก็ค่อยไปมีชีวิตอยู่กับส่ิงอื่นต่อไปค่ะ ได้เวลาชําระจิตชํารุด,ปันยา,มิถุนายน๒๕๕๒ การมีสติ สติ สติ ทำส่ิงใดให้มีชีวิตอยู่กับสิ่งนั้น

     ขอให้ระลึกให้มั่นว่าการรักษาศีลนั้นเหมือนกับการสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลใหญ่ทั้งปวงจะได้ผลจะได้บุญหรือไม่ได้บุญหรือบุญจะน้อยหรือบุญมากขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นสำคัญเจตนาจะเป็นตัวชี้วัดเลยแหละค่ะหากมีเจตนาความตั้งใจสูงกำลังใจจะสูงกระแสบุญที่เกิดขึ้นจะมากจิตจะมีพลังมากแม้เมื่อเจอเมื่อมีโอกาสที่จะผิดศีลแต่อดทนไม่ทำไม่ผิดศีลผลดีจะเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์ค่ะ ธธรรมรักษ์บ้องแบ้ว“ศีล”จุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ใหญ่แห่งชีวิต ศีล ศีล ศีล เจตนากระแสบุญ

     ข้อสุดท้ายล่ะค่ะข้อที่๑๐สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความบกพร่องทางความคิดแบบผิดๆมนุษย์มักคิดจินตนาการเรื่องราวไปต่างๆนานาจริงบ้างไม่จริงบ้างสมมติเอาเองเสียบ้างก็มีทำให้มีความเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดต่อเรื่องราวความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่เป็นกฎธรรมชาติเช่นร่างกายของคนต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาไม่ยั่งยืนยาวนานแต่บางท่านกลับคิดหายาอายุวัฒนะทำให้มีอายุยืนๆทำนองเนี้ยค่ะบ้างก็คิดว่าโลกนี้เที่ยงยั่งยืนไม่มีวันเสื่อมสลายหรือถูกทำลายและจะเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปโลกนี้โลกหน้าไม่มีเกิดกันชาติเดียวทุกสิ่งที่ทำไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะชีวิตหลังความตายไม่มีไม่ต้องเกิดต่อไปแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องอันตรายทำให้เกิดความยึดติดอยู่ในภพไม่คิดออกนอกกรอบคือหลุดพ้นจากวัฏสงสารค่ะ ประโยชน์ของการศึกษากฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรม ประโยชน์ตอน๑๐

     ข้อ๔มุสาค่ะ การพูดโกหาผิดศีลข้อ๔ ศีลข้อ๔ ศีลข้อ๔ ไม่พูดโกหก

     ของอย่างนี้อยู่ที่ทำในชาติก่อนก่อนด้วยหน่ะค่ะ การนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิ นั่งสมาธิ ชาติที่แล้ว

     ของทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแหละค่ะโลกแตก

     ขั้นแรกต้องยกโทษเค้าให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นก็นั่งสมาธิให้ใจนิ่งๆแล้วก็นึกแผ่เมตตาให้เค้าแหละค่ะเอหรือจะนั่งให้สงบก่อนแล้วแผ่เมตตาให้เค้าก็เป็นยกโทษให้เค้าไปแล้วหรือเปล่านะ การอโหสิกรรม อโหสิกรรม อโหสิกรรม ใจนิ่ง

     ขอย้ำหมายถึงคนสร้างนะคะว่ามีจริงไม่ได้หมายถึงพระเจ้าของค่ะ เอ้าก็แหมกฎแห่งกรรมเพียบพร้อมลึกซึ้งซับซ้อนขนาดไหนจะให้ไม่มีคนสร้างได้อย่างไรหล่ะคะ ผู้สร้างมีจริงหรือไม่ กฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรม สร้าง

     ขั้นแรกก็นึกถึงความดีที่ได้ทำมาจากนั้นก็นึกเอาความปราถนาดีให้กับคนที่ต้องการจะแผ่เมตตาให้หรือจะนึกถึงว่ากายของเขาเป็นแสงสว่างก็ได้ค่ะยิ่งนึกได้ขนาดว่าทั้งจักรวาลอนันตจักรวาลเป็นแสงสว่างได้นี่สุดยอดค่ะ การแผ่บุญ แผ่เมตตา การอุทิศส่วนกุศล กายเป็นแสงสว่าง

     ข้อมูลนี้ทราบในวันที่๑๘พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๖๐นะคะยังไงข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องหาศึกษาเพิ่มเติมนะคะประมาณนี้ค่ะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรน้อยกว่า๕๐ล่้านบาทไม่ต้องเสียแหละค่ะแต่ถ้าเกินก็ต้องเสียภาษีไม่เกินร้อยละ๐๒ของฐานภาษีที่ดินรกร้างนี่เสียไม่เกินร้อยละ๒ของฐานภาษีและจัดเก็บเพิ่มขึ้นร้อยละ๐๕ทุกทุก๓ปีแต่ก็จะสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ๕ค่ะที่ดินที่ปลูกบ้านที่อยู่เองถ้ามีที่เดียวและไม้เกิน๕๐ล้านบาทไม่ต้องเสียแหละค่ะแต่ถ้าเกิน๕๐ล้านบาทหรือเป็นที่ที่สองเป็นต้นไปก็จะเสียไม่เกินร้อยละ๐๕ของฐานภาษีค่ะสุดท้ายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากที่พูดมาอย่างโรงแรมโรงเรียนเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเสียภาษีไม่เกินร้อยละ๒ของฐานภาษีค่ะ[][]ขอขอบพระคุณรูปสรุปจาก[ี]ี[]ด้วยนะคะภาษีที่ดินภาษีที่ดินภาษีที่ดิน๒๕๖๒

     ขั้นตอนแรกให้ใช้สันมีดหรือช้อนขูดยางของหมากฝรั่งออกให้ได้มากที่สุดก่อนค่ะโดยเฉพาะหมากฝรั่งที่จับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขั้นตอนที่๒นำน้ำแข็งมาถูบริเวณรอยเปื้อนหมากฝรั่งเพื่อให้หมากฝรั่งแข็งตัวและจับกันแน่นขึ้นขั้นตอนที่๓ให้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบนคราบหมากฝรั่งที่จับตัวกันด้วยความเย็นแล้วจะเห็นว่าก้อนหมากฝรั่งจะหลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยหล่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนำไปซักในน้ำสบู่อ่อนเพื่อถนอมเนื้อผ้าจากนั้นนำไปซักด้วยวิธีปกติก็จะพบว่าคราบหมากฝรั่งที่พบจะหายไปแล้วสิคะเอกสิทธิ์ชูวารีสำนักข่าวทีนิวส์หมากฝรั่งหมากฝรั่งหมากฝรั่งแอลกอฮอล์๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ