| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     งานฉลอง๒๕พุทธศตวรรษหรือพุทธชยันตี๒๕๐๐ปีเป็นเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในปีพศ๒๕๐๐เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ๒,๕๐๐ปีแห่งการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเรียกว่างานฉลองกึ่งพุทธกาลเนื่องจากความเชื่อโบราณว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่๕,๐๐๐ปีแล้วจักเสื่อมสลายลงงานฉลอง๒๕พุทธศตวรรษในประเทศไทยได้มีการเตรียมการล่วงหน้ากว่า๕ปีนับแต่ปีพศ๒๔๙๕มีการสร้างอนุสรณ์สถานพุทธมณฑลและการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อเฉลิมฉลองพร้อมกันกับประเทศศรีลังกาอินเดียพม่าเนปาลและประเทศที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลก๒โดยในประเทศอื่นใช้คำว่าพุทธชยันตี๒,๕๐๐ปีงานฉลอง__พุทธศตวรรษพุทธชยันตี๒,๕๐๐ปี

     งานฉลอง๒๕พุทธศตวรรษในประเทศไทยเริ่มจัดขึ้นโดยการปรารภของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามโดยการแนะนำของฯพณฯอูถั่นชาวพุทธพม่าเลขาธิการองค์การสหประชาชาติในขณะนั้นที่ท่านได้ดำริให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันจัดงานฉลองพุทธชยันตี๒๕พุทธศตวรรษโดยมีการรณรงค์ให้ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในปีนั้นเช่นประเทศพม่าประเทศศรีลังกาประเทศอินเดียโดยประเทศต่างๆได้จัดกิจกรรมเพื่อการฉลองนี้เป็นงานสำคัญระดับประเทศโดยในส่วนของประเทศไทยรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามได้นำโอกาสนี้จัดเป็นงานฉลองทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยโดยเริ่มงานตั้งแต่พศ๒๔๙๕มีการวางโครงการและระดมทุนเพื่อจัดสร้างพุทธมณฑลเพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังมีการออกประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานบริเวณสนามหลวงเป็นสังฆปริมณฑลสำหรับจัดงานฉลองในครั้งนี้เป็นการชั่วคราวโดยมีการจัดสร้างพระเครื่องจำนวนมากที่สุดเรียกว่าพระฉลอง๒๕พุทธศตวรรษจำนวนกว่า๕,๐๔๒,๕๐๐องค์เพื่อระดมทุนในการสร้างพุทธมณฑลมีการออกประกาศให้วันธรรมสวนะเป็นวันหยุดราชการมีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพระราชบัญญัติล้างมลทินนอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังได้ออกพระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง๒๕พุทธศตวรรษเป็นกรณีพิเศษด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยที่รัฐบาลมีการออกเหรียญที่ระลึกและแพรแถบเนื่องในโอกาสสำคัญทางศาสนานอกจากนี้ยังได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคเพื่อฉลอง๒๕พุทธศตวรรษเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมพศ๒๕๐๐ด้วยซึ่งเป็นการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันงานฉลอง__พุทธศตวรรษพุทธชยันตี๒,๕๐๐ปี

     งานอะไรก็ได้แหละค่ะที่ไม่ได้เป็นอาชีพที่พระองค์ได้ตรัสห้ามไว้หน่ะนะคะ การทำงาน งาน การทำงาน มิจฉาอาชีวะ

     ง่วงก็นอนสิคะ ง่วงนอน ความง่วง ง่วง หลับ

     ง่ายๆก็จิตตกหล่ะมั้งคะถีนมิทธะถีนมิทธะถีนมิทธะจิตตก

     ง่ายง่ายก็โลกุตระนี่สำหรับสอนคนที่เข้าใจเรื่องโลกสมมุติเข้าใจเรื่องไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ตัวเราแล้วหน่ะค่ะ โลกุตระ โลกุตระ โลกุตระ โลกสมมุติ

     ง่ายง่ายก็จะทำอะไรก็ตามควรรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักกาลรู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลค่ะ พระไพศาลวิสาโลวิสัชนา สัปปุริสธรรม สัปปุริสธรรม สัปปุริสธรรม รู้จักผล

     งี้ต้องศึกษาเรื่องของพระเทวทัตท่านแหละค่ะตัวอย่างที่ดีของโทษจากการจองเวรเนี่ยกรรม จองเวร เวรกรรม ศึกษาพระเทวทัต

     งั้นแล้วทำไมไม่ตลอดเวลาไปเลยหล่ะคะ ความเหงา เหงา ทำไมไม่ตลอดเวลา ทำไมไม่ตลอดเวลา สถานะสงสัย

     งั้นแล้วทำไมไม่ตลอดเวลาไปเลยหล่ะคะ ความเหงา เหงา ทำไมไม่ตลอดเวลา ทำไมไม่ตลอดเวลา สถานะสงสัย

     งี้ถ้าคนช่วยตัวเองไปเรื่อยเรื่อยก็จะไม่มีการเหงาเกิดขึ้นเลยสินะคะ ความเหงา ช่วยตัวเอง นั่งสมาธิ ไม่เหงา ทำไมไม่ช่วยตัวเองไปตลอดเวลา สถานะสงสัย

     งั้นก็เป็นคนไม่ปกติค่ะคนไม่ปกติ

     งั้นก็อดีตคนเคยมีชีวิตสินะคะแล้วน่ากลัวตรงไหนเหรอผีผีผีถามกลัวทำไมทำไมกลัวผีสถานะสงสัย

     งูเห่าเลื้อยลอดใต้ถุนบ้านหรือเลื้อยลอดราวผ้ามากัดตายไหมคะ ประวัติธรรมคำสอนพระครูนิวาสธรรมขันธ์(เดิมพุทธสโร)วัดหนองโพจนครสวรรค์พระพุทธรูปห้อยพระพระพุทธรูปงูลอดกัดตายงูเห่าเลื้อยลอดใต้ถุนบ้านเลื้อยลอดราวผ้ามากัดตายไหมสถานะสงสัย

     งั้นก็ถือศีล๕ดีดีแล้วกันนะคะอ้วน อ้วน อ้วน ถือศีล๕

     งั้นก็ทานไปก็ได้ค่ะแต่ไม่ทานแป้งอีกเลยตลอดชีวี้ด~ อ้วน อ้วน อ้วน ไม่ทานแป้ง

     งั้นก็ทานไปก็ได้ค่ะแต่ไม่ทานแป้งอีกเลยตลอดชีวี้ด~ อ้วน อ้วน อ้วน ไม่ทานแป้ง๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ