| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     ฉัททันปริตต์เป็นพระปริตต์ในลำดับตำนานที่สี่ในตำนานกล่าวถึงความคุ้มครองของช้างโพธิสัตว์ที่มอบให้แก่นายพรานและความคุ้มครองแก่วัตถุประสงค์แห่งการตรัสรู้ด้วยการกระทำสัจจะกถาพระตำนานที่สี่นั้นเป็นตำนานที่มีด้วยกันสองพระปริตต์คือขันธปริตต์๑และฉัททันปริตต์๑ซึ่งเป็นคาถาภาคหนึ่งในการสวดแบบสิบสองตำนานฉัททันตปริตรฉัททันตปริตรฉัททันตปริตรฉัททันตปริตรสัจจะกถา๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ