| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     ฐานานุรูปหมายถึงตามความพอดีพอเหมาะพอควรพอสมน้ำสมเนื้อใช้ในกรณีปฏิบัติกิจการการใช้จ่ายการต้อนรับการดำรงชีพเป็นต้นคือให้เป็นไปอย่างพอดีพอเหมาะพอควรไม่ให้เกินเลยฐานะไปหรือมักง่ายหย่อนยานไปจนน่าเกลียดเช่นใช้ว่า"จะต้อนรับขับสู้อย่างไรก็ให้เป็นไปตามฐานานุรูปก็แล้วกันจะได้ไม่เดือดร้อน""ดูตามฐานานุรูปแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไปได้เลย"พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ฐานานุรูปฐานานุรูปฐานานุรูปฐานานุรูปตามความพอดี

     ฐานานุรูปแปลว่าตามสมควรแก่ฐานะตามสมควรแก่ตำแหน่งตามสมควรแก่เหตุการณ์พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ฐานานุรูปฐานานุรูปฐานานุรูปฐานานุรูปตามสมควรแก่ฐานะ๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ