| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     ดีแล้วหล่ะค่ะชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีเรื่องอะไรจะมาทำให้มันติดลบซะล่ะคะอาชีพต้องห้าม

     ด้วยอานิสงส์แห่งการสร้างเว็จกุฎีส้วมและการถวายยาเป็นทานแก่พระสงฆ์แหละค่ะ เรียบเรียงโดยเธียรนันท์จากหนังสือวินาทีบรรลุธรรมอรหันต์มีจริง๑ พระพากุลเถระ พระพากุลเถระ พระพากุล ถวายยา

     ด้วยเป็นการสร้างที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่เมื่อเป็นมนุษย์เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วจะเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตอยู่ในวิมานอันงดงามด้วยแก้ว๗ประการแวดล้อมด้วยนางฟ้านางเทพอัปสรเป็นบริวารเสวยสุขย่างเกษมสำราญนานเลยหล่ะค่ะ อานิสงส์ของการทำบุญ อานิสงส์ อานิสงส์ สร้างกุฏิ วิมานงดงามแก้ว๗ประการ

     ดูอย่างตะวันออกกลางได้เลยแหละค่ะ ระเบิดปี๕๙ วางระเบิด ระเบิดปี๕๙ ตะวันออกกลาง

     ดวงบุญดวงธรรมหรือจะดวงบาปดีหล่ะคะแต่แน่แน่สันฐานกลมดิ่กเลยแหละค่ะดวงดวงดวงดวง๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ