| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     ถีนมิทธะหมายถึงอาการที่จิตเกิดความห่อเหี่ยวท้อแท้หมดหวังและเศร้าซึมง่วงเหงาหาวนอนเป็นเหตุให้เกิดความหมดอาลัยความเกียจคร้านไม่กระตือรือร้นปล่อยปละละเลยไปตามยถากรรมจัดเป็นนิวรณ์คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางมิให้บรรลุถึงความดีและปิดกั้นความดีมิให้เข้าถึงจิตถีนมิทธะเกิดจากอรติคือความไม่ยินดีความเกียจคร้านและความเมาอาหารคืออิ่มเกินไปแก้ได้ด้วยอนุสติคือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นถีนมิทธะเป็นหนึ่งในนิวรณ์๕อันเป็นสิ่งกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมทำให้จิตเศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกำลังซึ่งมีห้าอย่างคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉาถีนมิทธะถีนมิทธะถีนมิทธะจิตเกิดความห่อเหี่ยว

     ถีนมิทธะอ่านว่าถีนะมิดทะแปลว่าความหดหู่และเคลิบเคลิ้มถีนะความหดหู่มิทธะความเคลิบเคลิ้มถีนมิทธะถีนมิทธะถีนมิทธะหดหู่เคลิบเคลิ้ม

     ถูปะแปลว่ากระหม่อมยอดจอมหน้าจั่วใช้หมายถึงเนินโดมสถูปหรือเจดีย์ที่มียอดสูงซึ่งสร้างครอบหรือบรรจุของควรบูชาเช่นอัฐิของบุคคลที่ควรบูชากราบไหว้พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ถูปารหบุคคลถูปารหบุคคลถูปารหบุคคลเจดีย์ยอดสูงบรรจุของควรบูชา

     ถูปารหบุคคลที่สำคัญที่ท่านได้กำหนดไว้๔คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระเจ้าจักรพรรดิพระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘ถูปารหบุคคลถูปารหบุคคล

     ถามปุจฉาแปลว่าอะไร

     ถ้ารักมากเกินไปใจผูกพันก็ยิ่งมากตามไปด้วยย่ิงผูกยิ่งพันก็ย่ิงรัดแน่นเข้าไปใหญ่จนอาจทำให้ผู้ที่ถูกรักรัดรู้สึกอึดอัดจนกระดิกกระเด้ียลําบากหรืออาจต้องถึงขั้นเผ่นหนีกระเจิดกระเจิงไปเลยก็ได้น่ะสิค่ะ ได้เวลาชําระจิตชํารุด,ปันยา,มิถุนายน๒๕๕๒ ความรัก ความรัก ความรัก มากเกินไปใจผูกพันก็ยิ่งมาก

     ถ้ายังไม่ได้มโนมยิทธิก็อธิษฐานขอพระพุทธรูปมาประทับในหัวสมองหรือขอท่านประทับในอกก็ได้ค่ะแล้วขอดวงจิตเป็นแก้วใสแวววับอยู่ในท้องของพระพุทธรูปอีกทีเอาจิตมองพระพุทธนิมิตที่กำหนดเอาไว้ในสมองหรือในท้องหรือจะเอาไว้ทั้ง๒องค์ทั้งในศีรษะในท้องด้วยยิ่งดีมองดูด้วยจิตไม่ใช่ด้วยตามองครั้งใดขอให้เห็นดวงจิตของสดใสเป็นแก้วแวววับเหมือนกับพระพุทธรูปนั้นค่ะเกษรสุทธจิตจันทร์ประภาพพระโอวาทแดนทิพย์นิพพานทำอย่างไรถ้ายังไม่ได้มโนมยิทธิมโนมยิทธมโนมยิทธิมองดูด้วยจิต

     ถึงเวลานั้นจะเจอปัญหาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นา ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ เจอปัญหา ไม่เห็นเป็นอะไร

     ถูกกำหนดมาอย่างนั้นแหละค่ะ ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ ถูกกำหนดมาอย่างนั้น

     ถูกดุบ่อยๆคือสิ่งดีใช่ไหมล่ะ ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ การถูกดุคือสิ่งดีใช่ไหม ถูกดุ การเคี้ยว คือสิ่งดี

     ถ้าวิ่งเร็วไปเดี๋ยวจะไม่ทันมองเอานา ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ วิ่งเร็วไม่ทันมอง

     ถ้าเป็นพระอาทิตย์ละก็เขาจะทำให้คนรู้สึกกะปรี้กะเปร่านะคะ ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ ความง่วง พระอาทิตย์ ความง่วง กะปรี้กะเปร่า

     ถือเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาก็จะนำความสุขความเจริญทั้งภพนี้ภพหน้าไปอีกหลายภพเลยแหละค่ะ อานิสงส์ของการทำบุญ อานิสงส์ อานิสงส์ อานิสงส์ นำความสุขความเจริญ

     ถ้าท่านรับรู้และอนุโมทนาก็ย่อมได้รับบุญนั้นด้วยแต่ถ้าท่านไม่รับรู้หรือรับรู้แต่ไม่อนุโมทนาท่านก็ไม่ได้บุญด้วยค่ะ คนเราตายแล้วไปไหน บุญ บุญ บุญ อนุโมทนาบุญได้

     ถ้าวันนี้เขายังไม่รับก็หมั่นทำไปเถอะค่ะสักวันเขาก็ใจอ่อนเองเหมือนเวลาเอาน้ำยื่นให้คนกระหายสักวันเขาก็ต้องรับไว้แหละค่ะ การอโหสิกรรม อโหสิกรรม อโหสิกรรม ใจอ่อน

     ถ้าสำหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์และกำบังแดดฝนให้คนทั้งหลายที่สัญจรไปมาจะทำให้เกิดอานิสงส์ทั้งภพนี้และภพหน้าเต็มไปด้วยบุญกุศลถึงซึ่งความสำเร็จที่ปรารถนาค่ะ อานิสงส์ของการทำบุญ อานิสงส์ อานิสงส์ อานิสงส์ สร้างศาลา

     ถีนมิทธะให้ควบคุมคุมด้วยศีล๕ข้อ๕ไม่เสพสิ่งเสพติดอันเป็นเหตุให้ประมาทศีล๕ที่สามารถควบคุมถีนมิทธะได้ถีนมิทธะถีนมิทธะศีล๕ข้อ๕

     ถีนมิทธะความขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอหมดอาลัยไร้กำลังทั้งกายใจไม่ฮึกเหิมถีนมิทธะถีนมิทธะถีนมิทธะความขี้เกียจไม่ไรนี่คะ

     ถูกต้องนะค้าาาศีลแบ่งได้๓ระดับค่ะคือจุลศีลหรือศีลอย่างน้อยก็คือศีล๕กะศีลกุศลกรรมบท๑๐ขึ้นมาหน่อยก็ศีลอย่างกลางหรือมัชฌิมศีลได้แก่อัฏฐศีลและทสศีลสุดท้ายศีลอย่างสูงหรือมหาศีลได้แก่อุปสมบททั้ง๒คือภิกษุณีวินัยและภิกษุวินัยค่ะ ศีล ศีล ศีล ทำให้ได้ความเป็นมนุษย์

     ถ้างั้นก่อนทานให้ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์นั้นและก็บอกเค้าไปเลยค่ะว่าทานเค้าเพียงแค่จะให้มีชีวิตและมีแรงที่จะทะนุบำรุงพุทธศาสนาต่อไปค่ะดีไม๊คะ ทานเนื้อสัตว์ กินเนื้อ ทานเนื้อสัตว์ บำรุงพุทธ

     ถ้างั้นย่นย่อที่สุดสุดเหลือ๓ข้อพอไหวไหมหล่ะคะ ศีล ศีล ศีล ๓ข้อ ก็ถ้าเหลือแค่๓ข้อจะยอมบวชไหมหล่ะ สถานะสงสัย

     ถ้ารักษาให้ไม่ขาดไม่ยากหรอกค่ะ ความยากในการรักษาศีล รักษาศีล การรักษาศีล ไม่ยาก

     ถ้าอย่างนั้นก็หลับไปก่อนแต่อย่านอนนะคะให้หลับในท่านั่งนั่นแหละค่ะตื่นมาเบาๆโล่งๆก็ปฏิบัติต่อเลยเผื่อฟลุ๊กๆเป็นแบบพระอานนท์ขึ้นมาจะสนุกสนานกันใหญ่ค่ะ การนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิ สมาธิ พระอานนท์๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ