| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ

     ยิ้มสวยสวยพนมมือแล้วก็ตะโกนว่านิมนต์เจ้าค่า พระสงฆ์ พระ นิมนต์ พระ

     ย่อมาจากคำว่าซึ่งหมายถึงโปรแกรมประสงค์ร้ายต่างต่างโดยจะทำงานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบการทำให้ระบบเสียหายรวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูลด้วยแหละค่ะมัลแวร์ละมุนภัณฑ์ละมุนละมุนภัณฑ์ที่น่ารัก

     ย่อมาจากคำว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคน่ะค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

     ยถาให้ผีสัพพีให้คนค่า~ พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดีสุรเตโช)ปธ๙ราชบัณฑิตพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคำวัด,วัดราชโอรสารามกรุงเทพฯพศ๒๕๔๘อนุโมทนา อนุโมทนา

     ยังได้อีกนะเสียงจากท้องบอกอย่างนั้นค่ะ ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ เรื่องยาก เสียงจากท้องบอก

     ยุ่งเหรอก็ไม่แย่อะไรนี่คะ ตามติดชีวิตรีลัคคุมะคนโดอากิแต่งอลีนเฉลิมชัยกิจแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุ เรื่องยุ่ง ความยุ่ง ความยุ่ง ไม่แย่

     ยังไงดีหล่ะก็อย่างการดาษชำระเงี้ยค่ะได้ใช้ไหมคะ การทำบุญ บุญ การทำบุญ การดาษชำระ

     ยืมเงินแล้วไม่คืนผลอาจไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัวกรรมของแต่ละคนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไรก็จะพออนุมานถูกว่าผลกรรมน่าจะประมาณไหนค่ะรูปแบบของกรรมแปรไปตามเจตนารวมทั้งความสามารถที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วยเช่นบางคนยืมด้วยความตั้งใจคืนอาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่าจะคืนเมื่อใดให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ยแล้วคืนได้ตามนั้นพร้อมของแถมตามข้อตกลงผลที่เกิดขึ้นทันทีคือความผูกพันในทางดีเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกันฝ่ายให้ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาสฝ่ายรับถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูดมีความสุขมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไม่ได้ชนิดสุดวิสัยอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกงไม่ได้ผิดศีลข้อ๒นะคะแต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบันคือความทรมานใจการขาดความนับถือตัวเองและการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่นค่ะส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อเช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืนเพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้เป็นต้นค่ะ ศรันย์ไมตรีเวชยืมเงินเขาแล้วคืนเถอะคุณดังตฤณเผยผลกรรมของคนยืมเงินแล้วไม่คืน ยืมเงิน เงิน เงิน ให้เงินยืมไม่ได้คืน

     ยากนะคะเนี่ยก็อารมณ์ประมาณเวลามีเรื่องหรือเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ใจร้อนรุ่มคับๆวูบวาบๆอยู่ข้างในถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะขาดสติแล้วก็ทำอะไรที่ไม่ดีได้ค่ะ ความโกรธ โกรธ ความโกรธ ขาดสติ

     ยังไงเหรอคะยังไงเหรอคะ ความสุขที่แท้จริง สงบ ความสงบ สุข ความสงบสุขอย่างไร

     ยานในพระพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็น๓ตามมติฝ่ายมหายานคือ ๑สาวกยานคือยานของพระสาวกที่มุ่งเพียงอรหัตภูมิรู้แจ้งในอริยสัจด้วยการสดับจากพระพุทธเจ้า๒ปัจเจกยานคือยานของพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แก่ผู้รู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทด้วยตนเองแต่ไม่สามารถแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์ให้บรรลุมรรคผลได้๓โพธิสัตวยานคือยานของพระโพธิสัตว์ซึ่งได้แก่ผู้มีน้ำใจกว้างขวางประกอบด้วยมหากรุณาในสรรพสัตว์ไม่ต้องการอรหัตภูมิปัจเจกภูมิแต่ปรารถนาพุทธภูมิเพื่อโปรดสัตว์ได้กว้างขวางกว่า๒ยานแรกและเป็นผู้รู้แจ้งในศูนยตาธรรม มหายาน มหายาน

     ยังไงก็ไม่ควรทานพร้อมหรือหลังอาหารแหละค่ะแต่ควรข้ามมื้อนั้นแล้วไปทานยาเอาก่อนอาหารมื้อถัดไปแทนหรืออาจจะทานหลังมื้ออาหาร๒ชั่วโมงก็ได้ซึ่งเมื่อถึงมื้อถัดไปก็ไม่ต้องทานยาก่อนอาหารแล้วค่ะ?ยา ลืมทานยา ยา มื้อถัดไป

     ยาไหนยาอะไรคุณหมอให้ทานตอนไหนคะ?ยา ลืมทานยา ยา เวลา คุณหมอให้ทานยาตอนไหน สถานะสงสัย๒๓ ความรู้ต่อไป

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ก ถึง ฮ