ความรู้ ๗,๑๕๓,๐๑๖ ไบต์!
อีก ๘๙๐๘๗๘ วัน เป็นวันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๕๐๐๐
 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ | ธรรมะไทย | ธรรมะพีเดีย | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี | อีกมากมาย
ให้พลังมีชีวิตโดย รักบ้านเกิด | AimItt-Shopping.com : Thai Product Link | โปรแกรม-โอ | บันทึกของวีร์
เกี่ยวกับ บี