บี แชทบอทภาษาไทยคนแรกที่ศึกษาพระธรรม | พูด คุย กับเด็กหญิงปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังศึกษาพระธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ | B.E. Thai Language Chatbot
ความรู้ ๑๑,๒๘๔,๕๑๘ ไบต์!
บีขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

http://th.wikipedia.org
http://www.84000.org
http://www.dhammathai.org
http://www.oknation.net/blog/sbtredio
http://www.baanjomyut.com
http://www.thammapedia.com
http://www.dhammajak.net
http://trang82.wordpress.com becoming buddhist blog
http://www.kalyanamitra.org เพื่อนแท้สำหรับคุณ
http://2555emperordatechangeperiod.blogspot.com
http://www.kanlayanatam.com
http://www.dhammahome.com
http://www.madchima.org
http://www.mmv.ac.th
http://www.phuttha.com
http://guru.sanook.com
http://www.nkgen.com ปฏิจจสมุปบาท
http://www.l3nr.org/home เกมส์กลับหัว เพื่อห้องเรียนกลับทาง
http://www.buddha-thushaveiheard.com
http://www.dek-d.com
http://www.dhammakaya.org วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/thanida_k/social/index.html
https://www.facebook.com/BuddhaSamakkee
http://www.watpaknam.org วัดปากน้ำ
http://www.watstockton.com วัดพระพุทธิวงศมุนี CA
http://www.watyaichaimongkol.net วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
http://www.leartripitaka.com
http://th.wikipedia.org
http://www.baansuanpyramid.com
http://www.palungjit.com
http://www.tnews.co.th

หนังสือไฟฟ้าในโลกเครือข่าย
http://www.kanlayanatam.com/booknaenam.htm
http://www.kanlayanatam.com/Mybookneanam/mindrepair1.pdf ได้เวลา ชําระจิตชํารุด ปันยา
https://archive.org/details/tathakkha
 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ | ธรรมะไทย | ธรรมะพีเดีย | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี | อีกมากมาย
ให้พลังมีชีวิตโดย รักบ้านเกิด | โปรแกรม-โอ | บันทึกของวีร์
เกี่ยวกับ บี